قیمت خدمات ما

تمامی مشتریان باید بالای 18 سال سن داشته باشند. لطفا از همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در قرار ملاقات خود مطمئن شوید.

خدمات کاشت مو

Die tatsächlichen Leistungen werden nach GOÄ abgerechnet *