پاسخ این سوال منفی است. پیوند مو یک جراحی کوچک سطحی است و جز یکی از ایمن ترین روش‌های جراحی محسوب می‌شود. در همه مراحل بیمار تحت مراقبت متخصصین با تجربه قرار دارد. فرایند پیوند مو به کمک تجهیزاتی که مطابق با استانداردهای بیمارستانی است، در کلینیک مجهز Traumpraxis انجام می‌شود. در برخی از روش‌های پیوند مو ممکن است بیمار دچار عفونت شود، اما این مساله در خصوص برداشت واحد فولیکولی صادق نیست. این روش عملا بدن احساس هیچ گونه دردی انجام می‌شود.